polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
130. lat Akademii Muzycznej w Krakowie
25 lutego 2018, Kraków
Muzyczne dedykacje – kiedy głos bywa inspiracją
28 lutego 2018, Warszawa
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz

recenzje książek (K)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Chłopicka Regina

Krzysztof Penderecki. Musica Sacra - Musica Profana. A Study of Vocal-Instrumental Works


Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2003, s. 318 + XXXII s. - zdjęcia.
Książka poświęcona twórczości wokalno-instrumentalnej Krzysztofa Pendereckiego ukazuje dzieła tego gatunku ze szczególnym uwzględnieniem ich związków ze sferą wartości. W pierwszej części pracy Interpretacje autorka - Regina Chłopicka przedstawia złożoność, wielowarstwowość i charakterystyczne cechy oratoryjno-kantatowych i scenicznych dzieł Pendereckiego. Omówiony został również temat śmierci obecny w twórczości kompozytora. Drugą część pracy, zatytułowaną Muzyczna poetyka Krzysztofa Pendereckiego, stanowi próba syntezy stylistycznego idiomu jego muzyki. Część tę zamyka podsumowanie w postaci przywołania refleksji kompozytora nad stanem współczesnej kultury oparte na opublikowanej w 1997 roku pracy Pendereckiego Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku. Publikację dopełnia część dokumentacyjna, w której znalazły się: lista dzieł wokalno-instrumentalnych i wokalnych Pendereckiego, ich dyskografia oraz wybrana bibliografia prac.