Polmic - FB

opisy książek (K)Komorowska Małgorzata

Kronika teatrów muzycznych PRL. Lipiec 1944 - czerwiec 1989


Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003, s. 336.
Niniejsza publikacja ukazała się jako trzeci tom Poznańskich Studiów Operowych. Opracowanie ma formę kroniki, prezentującej wydarzenia w dziedzinie opery, operetki i baletu w politycznym kontekście komunistycznej Polski lat 1944-1989. Prezentacja działalności istniejących w tym okresie teatrów muzycznych z uwzględnieniem repertuaru, obsad, ważniejszych przedstawień premierowych, a także zmian dyrekcji stanowi istotny dokument ówczesnego życia kulturalnego. Podstawą do opracowania niniejszej publikacji była głównie prasa kulturalna i codzienna oraz programy i wydawnictwa jubileuszowe teatrów.