opisy książek (J)Jeż Tomasz (red.)

Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata


Wydawnictwo Rabid, Kraków 2003, s. 607.
Tytuł niniejszej publikacji, będącej jubileuszową księgą dedykowaną wybitnemu polskiemu muzykologowi Mirosławowi Perzowi, nawiązuje do przełomowego traktatu Johannesa Tinctorisa Complexus effectuum musices, pochodzącego z okresu późnego średniowiecza. Różnorodność perspektyw badawczych zaproponowanych przez Tinctorisa w owym traktacie znajduje swoje odzwierciedlenie w tematyce referatów zamieszczonych w niniejszej księdze. Artykuły podzielono na cztery główne grupy: W stronę źródeł, Z dziejów kultury muzycznej, Interpretacje i analizy, W kręgu idei. Publikacja została uzupełniona obszernym życiorysem jubilata oraz bibliografią jego prac.