opisy płyt ()-

Dedykowane Romanowi Lasockiemu


Twardowski Romuald Nigunim, melodie chasydów
Bauer Jerzy Invocazioni per violino e pianoforte
Hawel Jan Wincenty Sonata na skrzypce solo
Bogusławski Edward Preludi e Cadenza
Borkowski Marian Images II per uno strumento ad arco
Gabryś Ryszard Romanza per Roman

Wyk: Roman Lasocki - skrzypce, Urszula Bożek-Musialska - fortepian
* Polonia Records 1994 - CD 028, ADD 69'04''
Jak wskazuje tytuł płyty, została ona poświęcona wybitnemu polskiemu skrzypkowi Romanowi Lasockiemu. Prezentowane utwory skomponowane zostały specjalnie z myślą o jego mistrzowskiej technice gry i zamiłowaniu do muzyki współczesnej. Obok klasycyzujących pieśni chasydów Nigunim Twardowskiego w jego interpretacji można usłyszeć pełne ekspresji Invocazioni Bauera, wirtuozowską Sonatę Hawela, intrygujące Preludi e cadenzę Bogusławskiego, popisowe solowe Images II Borkowskiego i na koniec niezwykle "polistylistyczną" Romanzę per Roman Gabrysia. Lasocki doskonale operuje różnymi technikami gry, stylami, brzmieniem, tworząc niezapomniane obrazy muzyczne.