Polmic - FB

opisy płyt ()-

Kolędy polskieTrojanowski Tadeusz (oprac.) Przybieżeli do Betlejem, Wśród nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Kolędy nr 1, 2 i 3 z Warmii i Mazur (zebrane przez Arno Kanta)
Trojanowski Tadeusz Leży w stajni, W Nocy Narodzony, Luli, luli, Bogu Jedynemu
Nowowiejski Feliks Ucichłeś Jezuleńku

Wyk.: Patrycja Gabrel - mezzosopran, Trio con Fervore: Agnieszka Rospondek - flet, Małgorzata Jóźków - wiolonczela, Cezary Sanecki - fortepian
* Pro Art [br] - PRO ART CD 001, DDD 27'07''
Czytając życiorys Tadeusza Trojanowskiego, polskiego kompozytora, pianisty i organizatora wielu wydarzeń muzycznych w Polsce, a z zamiłowania także fotografika i poety, łatwo można zauważyć szczególną obecność religii w życiu artysty. Wymieńmy zaledwie kilka faktów: jego twórczość to w przeważającej mierze kompozycje religijne (m.in. oratoria, msze i pieśni kościelne), jest inicjatorem Festiwalu Pieśni Wielkanocnej "Zmartwychwstał Pan" oraz pomysłodawcą Festiwalu Pieśni Sakralnej "Łapskie Te Deum", a także autorem wielu zbiorów poezji o tematyce związanej z wiarą i religią (m.in. Został tylko Anioł Stróż, Miłość jako ziarno odwagi). Również niniejsza płyta wpisuje się w "religijny" nurt działalności Trojanowskiego. Prezentowany na niej wybór najpiękniejszych polskich kolęd słyszymy w opracowaniu jego autorstwa. Pomiędzy takimi tytułami, jak Przybieżeli do Betlejem, Wśród nocnej ciszy, czy Lulajże Jezuniu znalazło się również kilka kolęd przez niego skomponowanych: Leży w stajni, W Nocy Narodzony, Luli, luli oraz Bogu Jedynemu.