Polmic - FB

opisy płyt ()-

Camerata Silesia


Palestrina Giovanni Pierluigi da Stabat Mater
Zieleński Mikołaj Motetto de S. Dominico
Verdi Giuseppe Ave Maria, O Padre nostro
Palester Roman Missa Brevis
Panufnik Andrzej Pieśń do Marii Panny

Wyk.: Camerata Silesia, dyr. Anna Szostak
* Musicon 1993 - MCD 007D, DDD 49'57''
Płyta stanowi muzyczną wizytówkę jednego z najznakomitszych polskich zespołów wokalnych - Camerata Silesia, założonego w 1990 roku przez Annę Szostak. Jego repertuar obejmuje muzykę wszystkich epok i różnych gatunków oraz stylów, co potwierdza wybór nagranych utworów. Stabat Mater Palestriny to niewątpliwie sprawdzian umiejętności chóru w zakresie śpiewu według ścisłych zasad polifonii renesansowej, a barokowy Motetto de san Dominico Mikołaja Zieleńskiego - techniki polichóralnej. Dwie kompozycje Giuseppe Verdiego, mimo iż pochodzą z XIX wieku, utrzymane są w stylu bliskim muzyce dawnej. Jako utwory religijne cechuje je umiarkowana komplikacja faktury, melodyjność i spokojny charakter. Płytę dopełniają dwa dzieła współczesne. Missa brevis Romana Palestra zachwyca bogactwem pomysłów muzycznych i ogromną emocjonalnością. Pieśń do Marii Panny Andrzeja Panufnika przepełnia natomiast liryzm i nastrój zadumy. Warto dodać, że jest to pierwsze w świecie nagranie obu utworów.