Polmic - FB

opisy płyt ()-

Quartetto DafôBaird Tadeusz Play
Penderecki Krzysztof II Kwartet smyczkowy
Knapik Eugeniusz I Kwartet smyczkowy
Zieliński Maciej I Kwartet smyczkowy
Meyer Krzysztof VIII Kwartet smyczkowy

Wyk.: Kwartet DAFÔ: Justyna Duda - skrzypce, Danuta Augustyn - skrzypce, Kinga Roesler - altówka, Anna Armatys - wiolonczela
* PWM / DUX 2002 - PWM 10190 CD 004 / DUX 0374, DDD 73'14''
"Tą płytą staramy się zapełnić choćby w małym zakresie olbrzymią lukę w nagraniach polskiej muzyki kameralnej" - napisał Andrzej Kosowski, dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, które wspólnie z firmą DUX zrealizowało niniejsze wydanie. Warto podkreślić, że jest to już druga płyta nagrana przez znakomity Kwartet DAFÔ (pierwsza - z utworami Grażyny Bacewicz, Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Aleksandra Lasonia i Pawła Łukaszewskiego - zdobyła nagrodę "Fryderyk 1999"), a wyprodukowana przez PWM i DUX. Tym razem również cztery instrumentalistki prezentują pięć kwartetów smyczkowych autorstwa najwybitniejszych polskich kompozytorów współczesnych. Otwierające płytę Play Tadeusza Bairda i następujący po nim Quartetto per archi no. 2 Krzysztofa Pendereckiego to utwory awangardowe, sonorystyczne, wykorzystujące różne współczesne techniki kompozytorskie, jak aleatoryzm, czy punktualizm, oraz cały kalejdoskop najróżnorodniejszych środków artykulacyjnych. Kolejne kwartety - I Kwartet smyczkowy Eugeniusza Knapika i VIII Kwartet smyczkowy Krzysztofa Meyera oraz I Kwartet smyczkowy najmłodszego kompozytora Macieja Zielińskiego - reprezentują nurt, który można by określić mianem neoekspresjonizmu.