Polmic - FB

opisy płyt (A)Adam Walaciński, Marek Stachowski, Krzysztof Penderecki ...

-


Walaciński Adam Dramma e burla na orkiestrę symfoniczną
Stachowski Marek Z księgi nocy na orkiestrę
Penderecki Krzysztof Hymnus de S. Adalberto na chór i instrumenty dęte
Moszumańska-Nazar Krystyna Rapsod II na wielką orkiestrę symfoniczną.
Bujarski Zbigniew Lumen na orkiestrę symfoniczną

Wyk.: Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, dyr. Wojciech Czepiel
* DUX 1999 - DUX 0148, DDD 55'39''
Od 1988 roku odbywa się w Krakowie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Dnia 31 maja 1998 roku jego dziesiątą, jubileuszową edycję zainaugurował uroczysty koncert, którego rejestracja stała się podstawą niniejszej płyty. Pięć zaprezentowanych wówczas kompozycji to dzieła najbardziej znaczących reprezentantów krakowskiego środowiska twórczego. Wśród nich znajdziemy nazwiska takich osobistości, jak kolejni rektorzy Akademii Muzycznej w Krakowie: Krzysztof Penderecki, Krystyna Moszumańska-Nazar i Marek Stachowski, wykładowca tej szkoły - Zbigniew Bujarski oraz długoletni prezes Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich - Adam Walaciński. Wybrane utwory ich autorstwa pochodzą z lat 1980-97. Najwcześniejszy - Rapsod II Moszumańskiej-Nazar - to kompozycja o ogromnej ekspresji i sile wyrazu. Ostatni - Lumen Bujarskiego, którego prawykonanie odbyło się podczas zarejestrowanego koncertu - inspirowany jest cyklem obrazów El Greco, przedstawiających ostre, nadnaturalne światło.