Polmic - FB

opisy książek (Z)Zieliński Tadeusz Andrzej

Dramat instrumentalny Pendereckiego


PWM, Kraków 2003, s. 151.
To najnowsza publikacja poświęcona instrumentalnej twórczości Krzysztofa Pendereckiego. Jej autor, Tadeusz Zieliński, skupia się głównie na zagadnieniach analitycznych, odsuwając na dalszy plan aspekty związane z życiem kompozytora i historią utworów po ich prawykonaniu. "Autor jest przekonany, że zawarte tu opisy i charakterystyka miałyby ten sam niezmienny sens, gdyby nazwisko Pendereckiego znało na świecie każde dziecko i gdyby nie znał go prawie nikt; gdyby muzyka jego była powszechnie uwielbiana i gdyby pozostała aktualnie niezrozumiana - przez publiczność, krytyków, urzędowych decydentów. Okoliczności te, w istocie przygodne, zmienne i wynikające z różnych przyczyn, nie mają wpływu na faktyczną problematykę, sens i wartość muzyki. Niezależnie od swych możliwych zewnętrznych losów i przygód, utwory są takimi, jakimi są. I tak naprawdę tylko one się liczą" - napisał Tadeusz Zieliński. Książka jest z pewnością lekturą godną polecenia każdemu czytelnikowi zainteresowanemu twórczością Krzysztofa Pendereckiego.