recenzje książek (C)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Czekanowska Anna (red.)

Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian


Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 428.
Publikacja zawiera zbiór studiów, będących wynikiem prawie 3-letnich badań zespołu autorów. Jak napisano w odredakcyjnym wstępie: "Celem badań było określenie sytuacji naszej kultury i roli muzyki, w szczególności w okresie przeżywanej dziś transformacji ustrojowej. [...] Potrzeba możliwie wszechstronnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i przeobrażenia kultury spowodowała podział zespołu na trzy główne grupy, opracowujące trzy różne działy tematyczne. W dziale pierwszym podjęto badania nad spuścizną europejską i jej znaczeniem dla kultury polskiej, w drugim - nad polską muzyką współczesną, w trzecim nad muzyką ludową w dobie obecnych przemian." Publikacja zawiera też krótkie notki o autorach artykułów.

Artykuły:

 • Anna Czekanowska Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian

 • Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz "Powrót" czy "droga w nieznane" - pytanie o kulturowy wymiar europejskiej integracji

 • Elżbieta Witkowska-Zaremba Muzykografia łacińska w badaniach nad historią kultury muzycznej - perspektywa polska

 • Maria Piotrowska Paradygmat europejskiej muzyki klasycznej

 • Bolesław Bartkowski Związki chorału gregoriańskiego z ludową muzyką i pieśnią religijną w Polsce

 • Dorota Frasunkiewicz Teoria muzyki prawosławnej i jej znaczenie dla muzyki ludowej

 • Ludwik Bielawski Rytm jako przejaw tradycji i tożsamości kulturowej

 • Roderyk Lange Cechy wykonawcze choreotechniki polskiej

 • Zofia Helman Dylemat muzyki polskiej XX wieku - styl narodowy czy wartości uniwersalne

 • Maria Piotrowska O niektórych przejawach klasyczności w muzyce polskiej

 • Dorota Krawczyk Lutosławski i Serocki - dwa typy kształtowania struktury czasowej

 • Martina Homma Recepcja muzyki polskiej w Niemczech

 • Irina Nikolska Recepcja polskiej muzyki współczesnej w Rosji (1960-1980)

 • Izabella Bukraba-Rylska Twórca ludowy między kulturą ludową a narodową

 • Piotr Dahlig Do badań nad funkcjonowaniem muzycznych tradycji przesiedleńców. Przykład repatriantów z Bośni

 • Dorota Frasunkiewicz Świadomość Polaków na Białorusi a kształt repertuaru muzycznego

 • Piotr Dahlig Promocja etniczna tradycji muzycznych w Polsce

 • Bogumiła Tarasiewicz Tradycja a współczesność obrzędowości łemkowskiej w diasporze

 • Anna Czekanowska Polska muzyka ludowa dzisiaj - trudności interpretacji