Polmic - FB

opisy książek (J)Jasińska-Jędrosz Elżbieta (oprac.)

Zbiory Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku. Katalog


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa 1999, s. 46.
Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku jest częścią Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Powstało w 1958 roku. W jego zbiorach znajdują się spuścizny wielu polskich kompozytorów współczesnych. Niniejsza publikacja towarzyszyła wystawie zorganizowanej w 40 rocznicę powstania Archiwum, która odbyła się w Pałacu Potockich w dniach 12-29 stycznia 1999. Publikację otwiera opis historii i obecnej działalności Archiwum. Część główna - Katalog zawiera wykaz spuścizn dziewiętnastu polskich XX-wiecznych kompozytorów, a także dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Wśród prezentowanych na wystawie materiałów znalazły się m.in. autografy utworów, fotografie, listy, programy koncertowe. W Katalogu zamieszczono też krótkie informacje o losach spuścizn poszczególnych kompozytorów.