opisy płyt (W)Wojciech Łukaszewski

Utwory symfoniczneConcertino na fortepian i orkiestrę
Musica per archi
Confessioni per orchestra
Musica da camera
Episodes

Wyk.: Marcin Łukaszewski - fortepian, Orkiestra Symfoniczna Jeunesse Musicale, dyr. Jean-Jacques Degremont
* Acte Préalable 1999 - AP0035, DDD 42'39''
Płyta zawiera nagranie wszystkich utworów symfonicznych Wojciecha Łukaszewskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie, ucznia Tadeusza Szeligowskiego, Tadeusza Paciorkiewicza i Nadii Boulanger, laureata wielu konkursów kompozytorskich, przedwcześnie zmarłego w roku 1978 w wieku zaledwie 42 lat. Kompozycje te, pochodzące z lat 1964-75, dobrze ilustrują ewolucję techniki kompozytorskiej artysty, od neoklasycznego Concertina na fortepian i orkiestrę, poprzez sonorystyczno-aleatoryczne utwory Musica per archi, Confessioni i Musica da camera, aż do ostatniego dzieła symfonicznego Łukaszewskiego, niezwykle ekspresyjnych Epizodów. Wszystkie cechuje przemyślana forma i mistrzowskie wyczucie faktury orkiestrowej. Warto podkreślić, że wykonawcą solowej partii w Concertinie jest syn Wojciecha, pianista, muzykolog (m.in. autor omówienia utworów zawartych na płycie w dołączonej do niej książeczce) i kompozytor - Marcin Łukaszewski.