Polmic - FB

opisy płyt ()-

AdagioCzajkowski Piotr Adagio cantabile z Souvenir de Florence op. 70, Andante cantabile z Kwartetu smyczkowego D-dur nr 1 op. 11.
Dvořák Antonín Larghetto z Serenady E-dur op. 22.
Chopin Fryderyk Preludia nr 4, 6 i 15 z op. 28.
Suk Josef Adagio z Serenade Es-dur op. 6.
Karłowicz Mieczysław Romance z Serenady op. 2.

Wyk.: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, dyr. Wojciech Rajski
* DUX 2003 - DUX 0445, DDD 48'50"
Wszystkie utwory zebrane na niniejszej płycie łączy śpiewna melodyka, spokojne tempo, prosta faktura, kontemplacyjny nastrój. W literaturze muzycznej kompozycje tego typu określane są po prostu jako adagio, andante, largo, czy też larghetto - czyli nazwami określającymi tempo, ale i charakter muzyki. Adagio znaczy bowiem "powoli, spokojnie, delikatnie", andante - "krocząc, płynnie", a largo - "szeroko, powoli".
Płytę otwierają dwa utwory śpiewne (cantabile) autorstwa Piotra Czajkowskiego, oba niezwykle nastrojowe oraz przepełnione delikatnie wyrażoną emocjonalnością, tak charakterystyczną dla epoki romantyzmu. Podobnie trzy preludia Fryderyka Chopina to niezwykle poetyckie obrazy muzyczne - pełne zadumy (nr 6 - Lento), smutku (nr 4 - Largo) oraz tęsknoty (nr 15 - słynne Preludium "deszczowe" Des-dur - Sostenuto). Autorem nagranej na płycie ich wersji na orkiestrę (w oryginale - na fortepian) jest znany polski kompozytor współczesny - Maciej Małecki.
Obok kompozycji sygnowanych nazwami temp Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją znanego dyrygenta Wojciecha Rajskiego prezentuje również trzy serenady - utwory o pięknej, śpiewnej melodyce i lekkim charakterze. Wśród nich - obok Serenad czeskiego kompozytora Antonina Dvořáka i jego ucznia Josefa Suka - nie zabrakło melancholijnego Romansu z Serenady op. 2 Mieczysława Karłowicza w opracowaniu na orkiestrę autorstwa Bohdana Wodiczki.