polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
Premiera płyty Gruppo di Tempera „Polish music for winds and piano”
23 marca 2018
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: Beethoven i Musorgski
7 kwietnia 2018, Warszawa
IV Małopolska Akademia Talentów
1–8 lipca 2018, Łącko

recenzje książek (J)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Gołąb Maciej

Józef Koffler


Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 290 (+ 12 s. nlb. - zdjęcia)
Publikacja jest pierwszą monografią twórczości polskiego kompozytora, urodzonego w 1896 roku Józefa Koffera. Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza, zatytułowana Przemiany stylu kompozytorskiego, obejmuje problematykę dotyczącą twórczości muzycznej Kofflera wraz z bibliografią przedmiotową. Część druga - Źródłowa dokumentacja życia i twórczości - zawiera kalendarium życia, działalności i recepcji, katalog chronologiczny dzieł Kofflera i bibliografię jego pism. Autor weryfikuje tutaj liczne błędy istniejące we wcześniejszych pracach poświęconych twórczości Kofflera. Wiele utworów zaprezentowano tutaj po raz pierwszy, bowiem niektóre z nich były uznawane za zaginione. Cenne uzupełnienie monografii stanowią zdjęcia.