Polmic - FB

opisy książek (K)Korhonen Kimmo

Finnish Chamber Music


Finnish Music Information Centre, Helsinki 2001, s. 184
Kolejna publikacja wydana przez Fińskie Centrum Informacji Muzycznej tym razem koncentruje się na fińskiej muzyce kameralnej. Poszczególne rozdziały przedstawiają działalność kompozytorów fińskich tworzących muzykę kameralną w kolejnych epokach, począwszy od klasycyzmu po czasy współczesne. Cennym dopełnieniem pracy jest katalog dzieł kameralnych, w którym obok alfabetycznie uszeregowanych nazwisk kompozytorów zamieszczono wykaz utworów kameralnych wraz z datą ich powstania.