Polmic - FB

opisy książek (K)Korhonen Kimmo

Inventing Finnish Music Contemporary Composers from Medieval to Modern


Finnish Music Information Centre, Helsinki 2003, s. 208
Wydana przez prężnie działające Fińskie Centrum Informacji Muzycznej publikacja prezentuje muzykę fińską począwszy od średniowiecza poprzez muzykę kolejnych epok po czasy współczesne. Szczególną uwagę poświęcono muzyce współczesnej, bo jak zaznacza autor we wstępie, głównym celem książki było uaktualnienie informacji zawartych w wydanej w 1995 roku pracy Finnish Composers Since the 1960s i rozszerzenie zagadnienia poprzez włączenie nowych kompozytorów, którzy rozpoczęli działalność kompozytorską w ciągu ostatnich lat. Autor publikacji kładzie duży nacisk na uwypuklenie związków między muzyką a innymi dziedzinami sztuki i poglądami społecznymi. Omówienie dopełniają zdjęcia kompozytorów.