opisy książek (M)Markiewicz Leon (red., wybór, oprac.)

Korespondencja Grzegorza Fitelberga z lat 1941 – 1953


Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, Katowice 2003, s. 432
Publikacja została wydana w 50 rocznicę śmierci Grzegorza Fitelberga i z okazji VII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów jego imienia. Zawiera 360 listów do i od Fitelberga pochodzących z ostatniego - katowickiego okresu jego życia (od 1941 roku do śmierci Fitelberga w 1953 roku). Opublikowane w niniejszym tomie listy pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku, istniejącego przy Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiór korespondencji otwierają listy do przebywającego w Ameryce Południowej Fitelberga, wysyłane przez jego rodzinę z okupowanej Warszawy. Wśród adresatów i nadawców listów zamieszczonych w publikacji znaleźli się wybitni kompozytorzy polscy, m.in. Grażyna Bacewicz, Tadeusz Baird, Henryk Czyż, Witold Lutosławski, Jan Maklakiewicz, Piotr Perkowski, Antoni Szałowski, Kazimierz Sikorski, Michał Spisak, Tadeusz Szeligowski, ale również cenieni przez Fitelberga dyrygenci jak Witold Rowicki i Jan Krenz. Publikację dopełniają zdjęcia Grzegorza Fitelberga.