Polmic - FB

opisy książek (K)Kasperek Katarzyna

Moszumańska-Nazar. Katalog tematyczny utworów


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 165.
"Postawę kompozytorską Krystyny Moszumańskiej-Nazar określić można mianem pluralistycznej i otwartej – tak na wpływ tradycji, jak i na oddziaływanie kierunków współczesnych." – napisała Małgorzata Janicka-Słysz, we wprowadzeniu zatytułowanym Poruszyć słuchacza... O muzyce Krystyny Moszumańskiej-Nazar.
Opis utworów w części głównej publikacji – katalogu, zawierającym 68 pozycji, składa się z zapisu tematów muzycznych, po których zamieszczone są informacje o dacie powstania kompozycji, obsadzie, czasie trwania, rękopisie i wydaniu, prawykonaniu dzieła, nagraniu, literaturze. Całości dopełniają fragmenty recenzji oraz wypowiedzi kompozytorki na temat utworów. W publikacji zamieszczono również trzy teksty autorstwa Krystyny Moszumańskiej-Nazar zatytułowane: Szkic biograficzny, Autorefleksja kompozytorska, O roli perkusji i traktowaniu jej w moich utworach. Ponadto w książce znalazł się wybór informacji dotyczących działalności Krystyny Moszumańskiej-Nazar oraz literatura.