opisy płyt (M)Marian Sawa

Organ Music IIPartita Jezu Chryste, Panie miły, Partita Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, Lamentacje, Ecce lignum Crucis, Partita Chrystus zmartwychwstan jest, Partita Wesoły nam dzień dziś nastał, Surrexit Christus hodie

Wyk.: Marietta Kruzel-Sosnowska - organy
* Acte Préalable 2001 – AP 0068, DDD 70'13''
Kompozycje organowe Mariana Sawy – znanego polskiego organisty – należą do najczęściej wykonywanych z całej rodzimej literatury przeznaczonej na ten instrument. I nie tylko dlatego, że artysta stworzył ich ponad dwieście. Sawa łączy w nich tradycyjne środki z nowoczesnymi, szeroko wykorzystuje zarówno techniki polifoniczne, jak i współczesne, nawiązuje do pieśni kościelnych, chorału gregoriańskiego, muzyki ludowej. Jego kompozycje cechuje doskonałe wyczucie specyfiki i możliwości wyrazowych instrumentu. Wszystko to sprawia, że utwory organowe Sawy chętnie włączają do swojego repertuaru organiści w Polsce i za granicą.
Na niniejszej płycie nagrane zostały kompozycje zainspirowane tematyką Wielkiego Postu i Wielkanocy. Partita „Jezu Chryste, Panie Miły” to cykl wariacji na temat znanej polskiej pieśni pasyjnej, kolejna – na temat pieśni Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie. W Lamentacjach pojawiają się cytaty z bardzo popularnej pieśni kościelnej na Wielki Post Ludu mój ludu. Następną kompozycję – Ecce lignum Crucis, monumentalną i niezwykle poruszającą, w której wyrażone zostały symbolicznie sceny dźwigania Krzyża, biczowania Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, kompozytor dedykował Marietcie Kruzel-Sosnowskiej. Ostatnie dwie partity – Chrystus zmartwychwstan jest i Wesoły nam dzień dziś nastał – oraz zamykające płytę Surrexit Christus hodie obrazują zmartwychwstanie Chrystusa, stąd ich radosny, pełen nadziei nastrój. W interpretacji Marietty Kruzel-Sosnowskiej utwory Mariana Sawy poruszają głęboką ekspresją, a jej technika gry jest prawdziwie mistrzowska.