Polmic - FB

opisy płyt ()-

Sonaty fletoweSzeligowski Tadeusz Sonata na flet i fortepian
Perkowski Piotr Sonata na flet i fortepian
Regamey Constantin Sonatina na flet i fortepian
Woytowicz Bolesław Sonata na flet i fortepian

Wyk.: Elżbieta Gajewska - flet, Barbara Halska - fortepian
* Acte Préalable 2000 - AP 0026, DDD 56'47''
Wybitna flecistka Elżbieta Gajewska nagrała płytę, na którą składają się cztery kompozycje, jedne z najcenniejszych w polskiej literaturze fletowej XX wieku. W książeczce dołączonej do wydania artystka zwierza się, że do utworów tych ma dodatkowo bardzo osobisty stosunek, „ponieważ z wyjątkiem C. Regameya dane [jej] było poznać ich twórców”. Profesora Szeligowskiego poznała będąc jeszcze kilkuletnim dzieckiem, gdy odwiedzał jej rodzinę; napisał dla niej kilka miniatur dziecięcych na fortepian. Perkowskiemu została przedstawiona, gdy studiowała w warszawskiej Akademii Muzycznej. Natomiast na jednym z koncertów w Warszawie miała okazję wykonać Sonatę Woytowicza w obecności samego kompozytora.
Wszystkie cztery sonaty fletowe łączy wspólna stylistyka – neoklasycyzmu. Gajewska doskonale uwypukla ich podstawowe walory – dbałość o linię melodyczną, miejscami podkreślenie motorycznej rytmiki (Szeligowski), nawiązania do polskiej muzyki ludowej (Woytowicz).