Polmic - FB

opisy płyt ()-

Zofia Adamska. Solo i KameralnieParadis Maria Theresia von Sicilienne
Haydn Joseph Sonata C-dur: Menuet
Malawski Artur II Kwartet smyczkowy –
cz. IV: Tema con variazioni

Maliszewski Witold Kwintet smyczkowy
d-moll
op. 3
Lefeld Jerzy Sekstet smyczkowy op. 3 –
cz. III: Adagio

Wyk.: Zofia Adamska - wiolonczela, Zbigniew Jeżewski - fortepian, Kwartet Krakowski: Stanisław Tauros Tawroszewicz - skrzypce, Zbigniew Szlezer - skrzypce, Tadeusz Gonet - altówka, Zofia Adamska - wiolonczela oraz Józef Rozner - altówka, Andrzej Zieliński - wiolonczela, Jerzy Kosmala - altówka, Leopold Łabuś - altówka
* Polskie Radio S. A. 2004 – AZCD 001, DDD 62’44”
Zofia Adamska (1903-1988) była jedną z najbardziej znanych i utalentowanych polskich wiolonczelistek XX wieku. Absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, laureatka I nagrody na Konkursie im. Henry van Cutsema, już przed wybuchem II wojny światowej występowała na licznych estradach europejskich odnosząc sukcesy i zbierając znakomite recenzje. W Polsce była członkiem słynnych zespołów kameralnych: Kwartetu Polskiego (do 1939 roku) i Kwartetu Krakowskiego (1950-55), a także koncertmistrzem w sławnej Orkiestrze Polskiego Radia (do 1939 roku) kierowanej przez Grzegorza Fitelberga, znanej dziś pod nazwą Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, oraz w Orkiestrze Filharmonii Krakowskiej (1945-50). Często występowała również jako solistka oraz w duetach z innymi polskimi muzykami. Działalność koncertową łączyła przez wiele lat z pracą pedagogiczną – do 1973 roku wykładała w krakowskiej Akademii Muzycznej.
Na niniejszej płycie zebrane zostały archiwalne nagrania Zofii Adamskiej – solowe i dokonane wraz z Kwartetem Krakowskim – zrealizowane dla Polskiego Radia w latach 1954 i 1958-59.