Polmic - FB

recenzje płyt (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


-

Gdańska muzyka organowa. Roman PeruckiTabulatura Gdańska: Fantasia primi toni
Siefert Paul: Nun komm der Heiden Heiland
Tabulatura Oliwska: Veni Redemptor gentium, Resonet in laudibus, Fuga in F
Gronau Daniel Magnus: Christ ist erstanden – Christ fuhr gen Himmel
Mohrheim Friedrich Christian: Trio G, Wer nur den lieben Gott
Bloch Augustyn: Fantasia
Zuchowicz Zbigniew: Dwa preludia
Rymarz Edwin: Toccata
Jabłoński Henryk Hubertus: Aforyzmy
Kwiatkowski Stanisław: Trzy preludia, Ite missa est

Wyk.: Roman Perucki - organy
* DUX 1997 – DUX 0282, DDD 72'30''
Gdańsk jako jedno z niewielu miast w Polsce może poszczycić się aż czterema znakomitymi instrumentami w kościołach – organami w Bazylice Mariackiej, Bazylice św. Mikołaja, Kościele św. Brygidy i słynnej Katedrze w Oliwie. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których muzyka organowa w Gdańsku, której początki sięgają tu aż XIV wieku, nadal znajduje szerokie grono wielbicieli, słuchaczy i znakomitych wykonawców. To tutaj działa wybitny wirtuoz tego instrumentu, absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej, a obecnie organista w oliwskiej Katedrze – Roman Perucki. Wśród prezentowanych przez niego na niniejszej płycie utworów znajdziemy przede wszystkim kompozycje napisane przez twórców związanych z Gdańskiem – żyjącego w XVII-wieku Paula Sieferta, ucznia Sweelincka i przez 40 lat organisty kościoła Najświętszej Marii Panny (Nun komm der Heiden Heiland), Daniela Magnusa Gronau, aktywnie działającego w XVIII wieku w kościele św. Katarzyny, św. Jana i wspomnianym kościele Mariackim (Christ ist erstanden – Christ fuhr gen Himmel) oraz dwóch uczniów Jana Sebastiana Bacha – Friedricha Christiana Mohrheima i Johanna Gottlieba Goldberga, adresata dedykacji słynnych Wariacji goldbergowskich. Współczesną literaturę organową reprezentują m.in. utwory gdańszczan - Aforyzmy Henryka Hubertusa Jabłońskiego i Toccata Edwina Rymarza, a także Fantasia Augustyna Blocha, kompozytora-organisty.