Polmic - FB

opisy płyt (K)Karol Lipiński

-


Uwertura D-dur,
Koncert skrzypcowy D-dur nr 2 op. 21,
Symfonia B-dur op. 2 nr 3


Wyk.: Dominika Falger - skrzypce, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, dyr. Piotr Wijatkowski
* DUX 2003 – DUX 0432, DDD 70’39”
Wydawcą tej monograficznej płyty poświęconej twórczości XIX-wiecznego polskiego wirtuoza skrzypiec i kompozytora, zwanego „polskim Paganinim” – Karola Lipińskiego – jest Towarzystwo Muzyczne jego imienia z Radzynia Podlaskiego, rodzinnej miejscowości artysty. Od 1984 roku towarzystwo organizuje corocznie w okresie jesiennym cykliczną imprezę – Dni Karola Lipińskiego – służącą przypomnieniu i przybliżeniu osoby i twórczości znanego, choć niestety przez niektórych zapomnianego już, radzynianina. Niniejsza płyta została wydana z okazji jubileuszowej, dwudziestej edycji festiwalu.
Nagrane na niej zostały trzy najbardziej reprezentatywne kompozycje Lipińskiego. Najwcześniejsza Symfonia B-dur pochodzi prawdopodobnie jeszcze sprzed 1810 roku, a została napisana i dedykowana dworskiej kapeli Adama i Konstancji hr. Starzeńskich. Cechuje ją niezwykła różnorodność nastrojów – od motywów tanecznych, poprzez patetyczne, aż po elegijne. Uwertura D-dur powstała w 1814 roku - w okresie, gdy kompozytor pracował we lwowskim teatrze operowym. Charakteryzuje ją typowa dla utworów tego gatunku trzyczęściowość oraz spory dramatyzm. Z kolei Koncert skrzypcowy D-dur pochodzi z lat 1825-26. Zwany "Koncertem wojskowym" zdradza swoim nastrojem atmosferę czasów, w jakich powstawał i burzliwe dzieje Księstwa Warszawskiego. Utwór ten miał swoim repertuarze Henryk Wieniawski, dziś grają go najwybitniejsi skrzypkowie.
Wykonawczynią niniejszej Koncertu D-dur Karola Lipińskiego jest krakowianka, absolwentka muzycznych uczelni w Poznaniu, Wiedniu i Grazu, laureatka wielu konkursów, obecnie wykładowczyni na Uniwersytecie w Grazu i lider grupy II skrzypiec w orkiestrze Filharmoników Wiedeńskich – Dominika Falger.