Polmic - FB

recenzje płyt (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


-

Joachim Grubich. Wieczór organowy w Filharmonii LubelskiejMikołaj z Krakowa: Preambulum in F, Ave Jerarchia
Anonymus: Accede nuntia, Preambulum in d, Colenda
Surzyński Mieczysław: Improwizacje na temat polskiej pieśni kościelnej Święty Boże op. 38
Nowowiejski Feliks: Pasterka na Wawelu, fantazja polska op. 9 nr 1
Łuciuk Juliusz: Preludia Maryjne
Bach Johann Sebastian: Preludium i fuga h-moll BWV 544
Mendelssohn-Bartholdy Feliks: Sonata f-moll op. 65 nr 1
Franck César: Prélude, Fugue et Variation op. 18
Messiaen Olivier: Dieu parmi nous z La Nativité du Seigneur

Wyk.: Joachim Grubich - organy
* DUX 2004 – DUX 0442, DDD 76’25”
Joachim Grubich należy do grona najwybitniejszych polskich organistów. Absolwent krakowskiej PWSM, laureat I nagrody na konkursie w Genewie w 1962 roku, koncertował w 25 krajach Europy, a także w Azji i Ameryce Północnej. Uczestniczył także w pracach nad budową organów w kościele św. Anny w Warszawie, w Filharmonii Narodowej i warszawskim kościele parafii św. Barbary. Jest również wykładowcą akademii muzycznych w Warszawie i Krakowie.
Płytę niniejszą, będącą rodzajem recitalu organowego, Grubich nagrał w listopadzie 2003 roku w Filharmonii Lubelskiej na instrumencie zbudowanym w 1997 roku przez poczdamskiego budowniczego Alexandra Schuke. Wybór kompozycji, obejmujących prawie wszystkie epoki – od Tabulatury Jana z Lublina z XVI wieku aż po La Nativité du Seigneur Messiaena – pozwolił artyście ukazać nie tylko własne, mistrzowskie umiejętności gry, ale także całe spektrum możliwości brzmieniowych nowego lubelskiego instrumentu.