Polmic - FB

opisy płyt (W)Wojciech Kilar

Tryptyk


Bogurodzica, Angelus, Exodus

Wyk.: Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Izabela Kłosińska - sopran, Antoni Wit - dyrygent, Henryk Wojnarowski - przygotowanie chóru
* Wratislavia Cantans, DUX 2004 – DUX 0484, DDD 58’16”
Płyta jest kolejną z serii rejestracji wybitnych wykonań polskiej muzyki współczesnej prezentowanych na Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia Cantans” - Muzyka i Sztuki Piękne. To drugi album z tej serii zawierający utwory Wojciecha Kilara. W 2003 roku ukazała się płyta z koncertowym nagraniem Missa pro pace. Tym razem na płycie znalazły się dzieła Wojciecha Kilara zarejestrowane podczas uroczystego koncertu z okazji 65 rocznicy urodzin kompozytora, który odbył się 16 czerwca 1997 roku w Katedrze Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, w ramach 32 Festiwalu.
Podczas koncertu zaprezentowano trzy, skomponowane w różnym czasie, religijne dzieła Kilara: Bogurodzicę, Angelus i Exodus, które na potrzeby koncertu kompozytor połączył w tryptyk. Cykl otwiera skomponowana w 1975 roku Bogurodzica. Po niej następuje liryczny, rozpoczynający się recytowaną modlitwą utwór Angelus (Anioł Pański), który powstał w 1984 roku na okoliczność ponownego otwarcia po odnowieniu ołtarza na Jasnej Górze w Częstochowie. Przejmującą partię sopranu w utworze znakomicie wykonuje solistka Teatru Wielkiego-Opery NarodowejIzabela Kłosińska. Całość wieńczy jeden z najbardziej znanych utworów Kilara, skomponowany w 1981 roku – Exodus, zainspirowany prostą melodią wywiedzioną z folkloru żydowskiego.
Podczas koncertu utwory, zgodnie z intencją kompozytora, zostały wykonane po sobie z niewielkimi tylko przerwami, co spowodowało, że ułożyły się w zamkniętą całość muzyczną. W ten sam sposób ułożono nagrania na płycie, zachowując swoistą atmosferę panującą podczas festiwalowego koncertu.