Polmic - FB

opisy płyt (W)Witold Szalonek, Arnold Schönberg

-Szalonek Witold: Toccata e corale
Schönberg Arnold: Variatonen über ein Rezitativ op. 40

Wyk.: Rudolf Heinemann - organy
* Meistersaal Records 1998 – M 5210, DDD 44'19''
Na niniejszej płycie zostały zestawione ze sobą dwa dodekafoniczne utwory organowe. Pierwsze z nich – Toccata e corale, autorstwa polskiego kompozytora Witolda Szalonka, powstało w 1988 roku. O 47 lat starsze jest napisane w 1941 roku dzieło niemieckiego pioniera techniki dwunastotonowej, Arnolda Schönberga, Variationen über ein Rezitativ. Oba jednak utwory, dzięki ich przeznaczeniu na organy – instrument o szczególnym bogactwie możliwości brzmieniowych, cechuje niezwykła różnorodność kolorystyczna i duża ekspresja. Warto dodać, że prawykonania kompozycji Szalonka dokonał w 1990 roku, występujący w omawianym nagraniu, znakomity niemiecki organista, filozof i teolog – Rudolf Heinemann.
Publikację wzbogacają zamieszczone w książeczce dołączonej do płyty obszerne eseje o obu utworach z wnikliwymi ich analizami pióra Magdaleny Dziadek (o Toccacie Szalonka) i Ingeborg Pfingsten (o Variationen Schönberga).