Polmic - FB

opisy płyt ()-

Works for String QuartetSzymanowski Karol: Kwartet smyczkowy nr 1 C-dur op. 37, Kwartet smyczkowy nr 2 op. 56
Stravinsky Igor: Concertino, Trzy utwory, Double Canon

Wyk.: Goldner String Quartet: Dene Olding - I skrzypce, Dimity Hall - II skrzypce, Irena Morozova - altówka, Julian Smiles - wiolonczela
* Naxos 2000 – 8.554315, DDD 54'27''
Interesujące zestawienie nazwisk dwóch wybitnych kompozytorów XX wieku – Karola Szymanowskiego i Igora Strawińskiego – tylko pozornie wydaje się przypadkowe. Obu artystów łączy wspólny rok urodzenia – 1882, także genealogia rodziny każdego z nich sięga „na Wschód”: Szymanowski przyszedł na świat na Ukrainie, natomiast Strawiński urodził się w St. Petersburgu. I na tym kończą się podobieństwa między nimi, w swojej twórczości poszli różnymi drogami, chociaż dla Szymanowskiego Strawiński zawsze pozostawał wzorem. Na niniejszej płycie spotkały się utwory na kwartet smyczkowy obu kompozytorów, w których niekiedy można dostrzec cechy wspólne. Kwartet smyczkowy nr 1 Szymanowskiego nawiązuje do muzyki impresjonizmu, natomiast nr 2 z 1927 roku – powstał w duchu „tatrzańskim”. Owa charakterystyczna rytmika polskiego folkloru koresponduje z rytmicznym charakterem Trzech utworów Strawińskiego, napisanych w rok po jego przełomowym Święcie wiosny, w którym rytm ma zasadnicze znaczenie. Także Concertino, powstałe w 1920 roku, charakteryzuje się istotną rolą rytmiki, tutaj o jazzowym pochodzeniu. W ostatnim utworze - Double Canon z 1959 - Strawiński zastosował „nowoczesną” technikę serialną.