Polmic - FB

opisy płyt (I)Ignacy Jan Paderewski

-Koncert fortepianowy a-moll op. 17,
Fantazja polska na fortepian i orkiestrę op. 19


Wyk.: Ian Hobson - fortepian, Sinfonia Varsovia, dyr. Jerzy Maksymiuk
* Polskie Radio S.A. 2001 – PRCD 141, DDD 58'13''
Wydanie niniejszej płyty wiąże się z obchodzoną w 2001 roku uroczyście sześćdziesiatą rocznicą śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Nagrane utwory należą do najbardziej reprezentatywnych dzieł kompozytora, który we wszystkich dziedzinach swojej bogatej działalnośći zawsze podkreślał swoją polskość. Koncert fortepianowy a-moll i Fantazja polska są z pewnością utworami, które można określić jako „narodowe”, a to przede wszystkim ze względu na liczne odwołania do polskiej muzyki ludowej (kujawiakowe motywy w I części Koncertu, stylizacja krakowiaka w jego finale, tematy Fantazji, m.in. nawiązujący do pieśni Ty pójdziesz górą). Fantazja już podczas pierwszych wykonań pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX wieku odbierana była jako wyraz ducha narodowego Polaków, przypominając swoim nostalgicznym, lirycznym nastrojem o pragnieniu wolności i wyzwolenia. Patriotyczna jej treść odpowiadała dobrze poglądom Paderewskiego, który już niedługo po jej powstaniu do roli pianisty i kompozytora dołączył funkcję polityka, uwieńczoną pod koniec życia objęciem stanowiska przewodniczącego emigracyjnego sejmu.