Polmic - FB

opisy płyt (I)Ignacy Jan Paderewski

-Symfonia h-moll "Polonia" op. 24

Wyk.: Sinfonia Varsovia, dyr. Jerzy Maksymiuk
* Polskie Radio 2001 – PRCD 142, DDD 67'00''
Płyta jest pierwszym w światowej fonografii zapisem kompletnej wersji Symfonii h-moll Paderewskiego. Ze względu na dość obszerne, wręcz monumentalne rozmiary utworu, wcześniejsze nagrania rejestrowały jej skrócony wariant. Niniejsze, w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varsovia i Jerzego Maksymiuka, uwypukla cały przepych kompozycji, rozmach, a zarazem mistrzostwo orkiestracji. Paderewski zadbał bowiem, by w składzie orkiestry znalazły się takie instrumenty, jak kontrabasowe sarusofony oraz tonitruon, instrument perkusyjny w postaci blaszanego arkusza. Nie dziwi zatem fakt, że miejscami brzmienie zespołu przypomina kompozycje Wagnera z jego ulubioną "blachą". Szczególnie I część Symfonii, skomponowana ku czci heroicznej przeszłości Polski, zachwyca klarownością formy i kunsztem instrumentacji. Pojawiający się tu charakterystyczny "motyw przemocy" przewijać się będzie – na zasadach wagnerowskiego motywu przewodniego – przez wszystkie ogniwa utworu, kreśląc dramatyczną historię Polski. Niezwykle piękna, liryczna II część Symfonii symbolizuje poetycką naturę narodu polskiego. Z kolei finałowe Vivace upamiętnia wydarzenia lat 1863-64 – Powstanie Styczniowe: bohaterską walkę o wyzwolenie, nadzieję na zwycięstwo. Rozbrzmiewają tu echa hymnu Jeszcze Polska nie zginęła....
Poprzez dzieje państwa polskiego znakomicie prowadzi ucho słuchacza orkiestra pod dyrekcją Maksymiuka. Wartko snuje się opowieść, przecząc stawianym Symfonii „Polonia” zarzutom o jej "rozwlekłości" i "zbyt wydłużonych rozmiarach".