Polmic - FB

opisy płyt (A)Andrzej Panufnik, Andrzej Krzanowski

Kwartet ŚląskiPanufnik Andrzej Kwartet smyczkowy nr 1, Kwartet smyczkowy nr 2 "Przesłania", Kwartet smyczkowy nr 3 "Wycinanki"
Krzanowski Andrzej Relief IX "Szkocki" na kwartet smyczkowy i taśmę

Wyk.: Kwartet Śląski: Szymon Krzeszowiec - skrzypce, Arkadiusz Kubica - skrzypce, Łukasz Syrnicki - altówka, Piotr Janosik - wiolonczela
* Radio Katowica S. A. 2003 – PRK CD056, DDD 76’03”
Jeszcze do niedawna jedynym światowym nagraniem spuścizny kameralnej Andrzeja Panufnika była brytyjska płyta Messages nagrana przez The Chilingirian String Quartet, wydana w 1993 roku (Conifer Classics - CDCF 218). Dopiero w 2003 roku pojawiło się następne nagranie: Kwartet Śląski zarejestrował wszystkie kwartety smyczkowe Panufnika, dodając do nich jeszcze Relief IX Andrzeja Krzanowskiego. Rejestracja ta jest pierwszym zapisem tych dzieł w polskiej fonografii.
Wszystkie trzy swoje kwartety Panufnik napisał już po wyjeździe z Polski, jako obywatel Wielkiej Brytanii. Pierwszy powstał w 1976 roku, drugi – w 1980, a trzeci – w roku 1990. O ile w pierwszym nie odnajdziemy jeszcze polskich akcentów, to już drugi zatytułowany "Przesłania" zrodził się ze wspomnień lat dziecięcych spędzonych w kraju rodzinnym, a dokładnie jednego z ulubionych zajęć kompozytora – wsłuchiwania się w odgłosy... słupów telegraficznych. Trzeci Kwartet "Wycinanki" wykazuje natomiast bliskie związki z polską muzyką ludową - forma utworu inspirowana była kształtem tytułowych wycinanek, stąd kompozycję cechują kontrasty kolorystyczne i nastrojowe.
Dopełniający płytę Relief IX Krzanowskiego nazwany "Szkockim" napisał kompozytor w Glasgow w 1988 roku na zamówienie festiwalu „Polish Realities”, podczas którego został również po raz pierwszy wykonany przez Pragon Ensemble. Pierwsza polska prezentacja utworu odbyła się rok później na koncercie festiwalu „Warszawskiej Jesieni”, któremu kompozycja jest dedykowana. Relief IX zaprezentowany został przez wykonawców niniejszej płyty, znakomity Kwartet Śląski.