Polmic - FB

opisy płyt (W)Witold Szalonek

Kwartet Śląski1+1+1+1 per 1-4 strumenti ad arco (wersje na skrzypce i wiolonczelę oraz na kwartet smyczkowy)
Symfonia rytuałów na kwartet smyczkowy

Wyk.: Kwartet Śląski: Szymon Krzeszowiec - skrzypce, Arkadiusz Kubica - skrzypce, Łukasz Syrnicki - altówka, Piotr Janosik - wiolonczela
* Radio Katowice S. A. 2003 – PRK CD058, DDD 70’02”
Na „Warszawskiej Jesieni” w 2002 roku Kwartet Śląski dokonał prawykonania jednej z ostatnich kompozycji Witolda Szalonka, pisanej w latach 1991-96 Symfonii rytuałów. Interpretacja ta uznana została za najlepsze wykonanie polskiego utworu podczas całego festiwalu i muzycy otrzymali za nią Nagrodę Orfeusza. Wykonanie utrwalone na niniejszej płycie powstało rok później, we wrześniu 2003 roku, ale z pewnością jest równie mistrzowskie i doskonałe, co to pierwsze. „Rytuały”, które złożyły się na kompozycję – rytuał strojenia instrumentów, rytuał ćwiczenia struktur dźwiękowych, rytuał interpretowania myśli muzycznej i rytuał tańca (wszystkie terminy pochodzą od kompozytora) - stworzyły prawdziwy katalog najróżnorodniejszych brzmień, możliwych do uzyskania na instrumentach kwartetu smyczkowego. Kompozytor wyczarował z nich zdumiewająco nowoczesne dzieło.
Symfonię rytuałów okalają dwie wersje kompozycji zatytułowanej 1+1+1+1, napisanej w 1969 roku. Na początku płyty słyszymy wariant na skrzypce i wiolonczelę, na końcu zaś wersję na kwartet smyczkowy. W obu przypadkach utwór zachwyca bogactwem kolorystycznym i wielością zestawień środków artykulacyjnych.