Polmic - FB

opisy książek (S)Sąsiadek Eugeniusz (red.)

Wokalistyka w Polsce i na świecie, tom III


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 255.
Na trzeci tom cyklu zatytułowanego Wokalistyka w Polsce i na świecie złożyły się referaty (w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim) wygłoszone na kilku różnych konferencjach naukowych: towarzyszących festiwalowi „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu: Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej i Problemy pedagogiki wokalnej; na sesji Wybrane problemy wokalistyki w Dusznikach Zdroju; na konferencji zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku; na konferencji Staropolska liryka wokalna w aspekcie wykonawczym towarzyszącej XIX Dniom Muzyki Wokalnej w Katowicach. Wszystkie teksty zostały zgrupowane w trzech rozdziałach według tematyki: I – Historia wokalistyki, II – Metodyka nauczania śpiewu solowego i III – Estetyka, teoria pedagogiki. Najbardziej rozbudowany pierwszy dział książki zawiera obszerne referaty poświęcone polskiej liryce wokalnej i jej wybranym twórcom: Stanisławowi Moniuszce, Marii Szymanowskiej, Albertowi Sowińskiemu i Janowi Antoniemu Wichrowskiemu.

Referaty:

Część I Historia Wokalistyki
 • Mieczysław Tomaszewski Pieśni Stanisława Moniuszki w kontekście liryki wokalnej swego czasu
 • Irena Poniatowska Romanse i pieśni Marii Szymanowskiej
 • Joanna Subel Stabat Mater – signum temporis
 • Małgorzata Komorowska Śpiew ze Skandynawii
 • Anna Granat-Janki Świat liryki wokalnej Jana Antoniego Wichrowskiego
 • Eugeniusz Sąsiadek Pieśni anonimowe z rękopisu 127/56 Biblioteki Jagiellońskiej w aspekcie wykonawczym (z cyklu: Staropolska świecka liryka wokalna)
 • Franciszek Wesołowski Kobiety Johanna Sebastiana Bacha
 • Luba Kijanowska Albert Sowiński i jego zbiór „Popularne polskie pieśni narodowe” („Chants polonais nationaux e populaires)

Część II Metodyka nauczania śpiewu solowego
 • Janusz Niziołek Analiza porównawcza techniki wokalnej kręgu słowiańskiego i kręgu niemieckiego
 • Eugeniusz Sąsiadek O problemie ‘rozziewu rejestrów” w wokalistyce
 • Eugeniusz Sąsiadek Uwagi o roli rezonatorów w estetyce śpiewu artystycznego
 • Wiesława Anczykowska-Wysocka Poznawcza rola literatury wokalnej w kształceniu muzycznym wokalistów

Część III Estetyka, teoria pedagogiki
 • Grair Khanedanian Szkoła wokalna w Rosji
 • Mati Palm Sztuka wokalna w Estonii
 • Gerhard Kahry Refleksje o współczesnej sztuce woakalnej
 • Andrzej Wolański Muzykologiczne aspekty sztuki śpiewu u progu XXI wieku