Polmic - FB

opisy płyt (K)Karol Lipiński

-Trio A-dur op. 12
Polonaises op. 9


Wyk.: Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce, Andrzej Gębski - skrzypce, Grzegorz Chmielewski - altówka, Andrzej Wróbel - wiolonczela
* Selene Records 2005 - CD-s 0501.72, DDD 53'43"
Karol Lipiński (1790-1861) zasłynął przede wszystkim jako genialny wirtuoz skrzypiec, rywalizujący z samym Nicoló Paganinim (m.in. podczas wspólnych koncertów w 1818 roku). Przyczynił się do rozwoju techniki skrzypcowej; wypracował m. in. swoisty sposób prowadzenia smyczka zwany „długim smyczkiem Lipińskiego”. Był też kompozytorem, który pozostawił po sobie dość obszerny dorobek, obejmujący m.in. cztery koncerty skrzypcowe, trzy symfonie, polonezy koncertowe, wariacje i fantazje na skrzypce z orkiestrą na tematy arii operowych Gioacchina Rossiniego, Vincenza Belliniego, Giacoma Meyerbeera i Giuseppe Verdiego, cztery serie solowych Caprices oraz kilka kompozycji kameralnych.
Niniejsza płyta zawiera premierowe nagrania czterech utworów należących do ostatniej z wymienionych grup: Trio A-dur op. 12 na dwoje skrzypiec i wiolonczelę oraz Trzy polonezy op. 9 – A-dur, e-moll i D-dur – na dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. Pierwszy z nich dedykowany został księciu Nikołajowi Golicynowi – wiolonczeliście, stąd nie dziwi wirtuozeria w stylu brillant zarówno partii pierwszych skrzypiec, pisanej przez Lipińskiego z myślą o własnych umiejętnościach, jak i wiolonczeli, skomponowanej dla adresata dedykacji. Pozostałe trzy utwory – polonezy – zasługują na szczególną uwagę nie tylko z powodu niewątpliwych walorów artystycznych, znakomitej inwencji melodycznej ich twórcy i obecności wielu środków wymagających od wykonawców brawurowej techniki gry, ale także ze względu na ich znaczenie historyczne. Karol Lipiński w sposób znaczący przyczynił się bowiem do stworzenia poloneza koncertowego i jego utwory stanowią „pomost” w rozwoju tego gatunku pomiędzy słynnymi polonezami Michała Kleofasa Ogińskiego a Fryderyka Chopina. Wszystkie cztery kompozycje słyszymy w interpretacji znanego skrzypka – Konstantego Andrzeja Kulki, którego mistrzowska, błyskotliwa technika wykonawcza znalazła idealne spełnienie w utworach Lipińskiego. Towarzyszą mu muzycy z zespołu Camerata Vistula: Andrzej Gębski, Grzegorz Chmielewski i Andrzej Wróbel