Polmic - FB

recenzje płyt (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


-

Jezusa Judasz przedał. Polskie pieśni pasyjneAnonim Witaj Krzyżu, życiem hojny, Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego, Bóg Wszechmogący, Ojciec nasz niebieski, Chryste Panie Wszechmogący, Lament świętokrzyski: Posłuchajcie bracia miła, Krzyżu święty i chwalebny, O Jezu, jakoś ciężko skatowany, Ciebie dla, człowiecze, dał Bóg przekłuć sobie bok, Wszechmogący Nasz Panie, Ach, nam nędznym grzesznym nasze grzeszenie
Cyprian Bazylik z Sieradza Mądrość Ojca Wszechmocnego
Władysław z Gielniowa (?) Żołtarz Jezusów, czyli piętnaście rozmyślań o Bożym umęczeniu: Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne

Wyk.: Teresa Budzisz-Krzyżanowska - śpiew, recytacja, Mariusz Gebel - kontratenor, Zespół Muzyki Dawnej „Collegium Vocale” Bydgoszcz, Zespół Instrumentów Dawnych „Ars Nova”
* DUX 2004 - DUX 0469, DDD 62'10"
Niniejsza płyta zawiera wybór najwcześniejszych polskich zabytków muzycznych z XV-XVI wieku związanych z okresem Wielkiego Postu. W pieśniach tych znajdujemy m.in. rozważania o cierpieniach Chrystusa i jego śmierci (sekwencja Witaj Krzyżu, życiem hojny, Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego, lament Chryste Panie Wszechmogący), opisy uczuć stojącej pod krzyżem Matki Boskiej (znany plankt Lament świętokrzyski: Posłuchajcie bracia miła), nadzieję na odkupienie (Bóg Wszechmogący, Ojciec nasz niebieski, O Jezu, jakoś ciężko skatowany), a także nawoływania do wiary, pokuty i miłości Boga (Ciebie dla, człowiecze, dał Bóg przekłuć sobie bok).
Wykonawcami prezentowanych utworów są dwa znane zespoły specjalizujące się w interpretacji muzyki dawnej: członkowie „Collegium Vocale” z Bydgoszczy – Hanna Michalak, Janusz Cabała, Michał Zieliński i Roman Fijałkowski oraz zespół "Ars Nova" kierowany przez Jacka Urbaniaka. Towarzyszy im kontratenor Mariusz Gebel oraz aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska, która recytuje poetyckie teksty pieśni Chryste Panie Wszechmogący i Lamentu świętokrzyskiego.