polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

kompozycje ()

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Antoni Szałowski , Michał Spisak , Roman Palester , Witold Lutosławski , Aleksander Tansman , Zygmunt Krauze

-Szałowski Antoni Trio na obój, klarnet i fagot
Spisak Michał Sonatina per oboe, clarinetto e fagotto
Palester Roman Trio d’Anches
Lutosławski Witold Trio na obój, klarnet i fagot
Tansman Aleksander Trio d’Anches
Krauze Zygmunt Trio stroikowe na obój, klarnet i fagot

Wyk.: Krakowskie Trio Stroikowe: Marek Mleczko - obój, Roman Widaszek - klarnet, Paweł Solecki - fagot
* DUX / PWM Edition 2005 - DUX 0493/PWM10374, DDD 63'40"
Sześć triów stroikowych prezentowanych na niniejszej płycie, skomponowanych przez sześciu polskich kompozytorów XX wieku, składa się na ciekawy przegląd repertuaru współczesnego przeznaczonego na taki zespół. Mimo, iż twórcy kompozycji reprezentują różne generacje, utwory ich powstały w 30-letnim okresie dominacji stylistyki neoklasycznej: najwcześniejsze Trio Antoniego Szałowskiego pochodzi z 1936 roku, najpóźniejsze – Romana Palestra z 1967 roku. Jednakże, choć wszystkie kompozycje posiadają wspólne cechy, takie jak motoryka, czy tradycyjny 3- lub 4-częściowy układ z wolnym ogniwem środkowym, to w każdym z utworów obecne są również elementy charakterystyczne dla stylu kompozytorskiego jego autora, jak np. specyficzne zwroty melodyczne w Triu Witolda Lutosławskiego (z lat 1944-45), nawiązania do folkloru podhalańskiego w Triu Michała Spisaka (z 1946 roku), subtelny liryzm w Triu Aleksandra Tansmana (1949), aforystyczność wypowiedzi w Triu Zygmunta Krauzego (1958), czy żywiołowe imitacje w finale Tria Palestra.
Wykonawcami nagranych kompozycji są członkowie Krakowskiego Tria Stroikowego: Marek Mleczko – obój, Roman Widaszek – klarnet i Paweł Solecki – fagot, będący czołowymi muzykami orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis.