Polmic - FB

opisy płyt (W)Witold Lutosławski

-Koncert na orkiestrę
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę


Wyk.: Rafał Kwiatkowski - wiolonczela, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, dyr. Antoni Wit
* DUX 2005 - DUX 0499, DDD 55'13"
W marcu 2006 roku niniejsza płyta otrzymała dwie nagrody polskiego przemysłu fonograficznego – Fryderyk 2005: w kategorii „Muzyka współczesna” oraz w kategorii „Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej”. Dwa mistrzowskie dzieła Witolda Lutosławskiego są tu prawdziwie mistrzowsko wykonane przez młodego wiolonczelistę Rafała Kwiatkowskiego i Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją jej szefa Antoniego Wita. Oba utwory należą do najbardziej popularnych dzieł Lutosławskiego – zarówno pochodzący z lat 1950-54 Koncert na orkiestrę z charakterystycznymi motywami nawiązującymi do polskiego folkloru, jak i napisany w 1970 roku dla wybitnego wiolonczelisty Mścisława Rostropowicza Koncert wiolonczelowy – utwór, w którym solista i towarzysząca mu orkiestra potraktowani zostali na wzór uczestników dramatu, sztuki teatralnej, prowadząc ze sobą niezwykle emocjonujący dialog, pełen napięć i konfliktów.
Warto dodać, że Orkiestra Filharmonii Narodowej (wówczas jeszcze Filharmonii Warszawskiej) była pierwszym interpretatorem Koncertu na orkiestrę – w dniu 26 listopada 1954 roku w Warszawie i – zdobywając entuzjastyczne opinie publiczności i krytyków – przyczyniła się w znaczny sposób do obecnej popularności tej kompozycji.