opisy płyt (P)Piotr Klimek

7 Words, Pentecost CantataWyk.: Hanna Dóra Sturludóttir - sopran, Sławomir Skruszewicz - klarnet, Chór Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu w Szczecinie, Orkiestra Kameralna “Academia”, dyr. Bohdan Boguszewski
* DUX 2005 - DUX 0536, DDD 52'19"
Rodowity szczecinianin, absolwent studiów kompozytorskich na uczelniach muzycznych w Gdańsku, Hadze i w Poznaniu – Piotr Klimek – dziś, obok tworzenia muzyki wykłada również w Katedrze Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie w Szczecinie. Z miastem i miejscem pracy ściśle związana jest niniejsza płyta, prezentująca jedne z najnowszych kompozycji artysty. Kantata o Duchu Świętym na małą orkiestrę, chór, duduk (rodzaj tradycyjnego fletu popularnego w regionie Kaukazu) i sopran solo powstała w 2001 roku na zamówienie księdza prałata Zdzisława Garbicza ze Szczecina. Utwór cechuje zamierzony eklektyzm i prostota, co ma na celu ułatwienie zrozumienia przedstawianej przez kompozytora opowieści o obietnicy złożonej przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, a spełnionej w dniu Zesłania Ducha Świętego. Z kolei Siedem Słów na chór i małą orkiestrę z 2004 roku to rodzaj pasji, bądź - jak sam twórca podkreśla - jej kwintesencji. W tym niespełna półgodzinnym dziele Klimek zawarł siedem muzycznych części, z których każda skoncentrowana jest wokół kolejnych Zdań, wypowiadanych przez Jezusa od chwili ukrzyżowania aż po śmierć (z Ewangelii św. Łukasza, Jana i Mateusza). Skupiona, ascetyczna muzyka podąża za przepełnionymi boleścią i tragizmem słowami, wyrażając swą skondensowaną ekspresją emocjonalizm poszczególnych scen. Wykonawcami prezentowanych utworów są zespoły działające przy Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego – chór studencki oraz założona w 1992 roku i prowadzona przez kierownika Katedry – Bohdana Boguszewskiego – Orkiestra Kameralna „Academia”.