Polmic - FB

recenzje płyt (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


Wojciech Łukaszewski

-Nazywam ciebie morze
Tysiąclecie
Tryptyk ludowy
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte
Nike
Mazowsze
Oda na Gdańsk


Wyk.: Janusz Borowicz - bas, Tomasz Stockinger - recytator, Polski Chór Kameralny “Schola Cantorum Gedanensis”, dyr. Jan Łukaszewski, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, dyr. Tomasz Bugaj
* Musica Sacra 2006 - musica sacra edition 004, DDD 47'13"
Niniejsza płyta, czwarta w katalogu niedawno utworzonego wydawnictwa Musica Sacra, przynosi nagrania chóralnych kompozycji Wojciecha Łukaszewskiego. Firma płytowa związana jest ze Stowarzyszeniem „Musica Sacra”, którego prezesem jest kompozytor Paweł Łukaszewski, syn Wojciecha. Autorem obszernego opisu twórczości chóralnej zawartej na płycie jest z kolei drugi, młodszy syn – pianista, kompozytor i teoretyk muzyki Marcin Tadeusz Łukaszewski. Obydwaj bracia zredagowali całą publikację. W tym kontekście płyta zyskuje dodatkowy, bardziej osobisty wymiar – hołdu składanego muzyce ojca.
Spośród wszystkich dziewięciu utworów Wojciecha Łukaszewskiego na krążku znalazło się sześć, najbardziej uznanych – każdy niemal został uhonorowany nagrodą. Najwcześniejszy Nazywam ciebie morze z 1965 roku zdobył I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Studenckim na utwór związany z Ziemią Koszalińską. Napisany cztery lata później poemat Mazowsze do tekstu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego otrzymał II nagrodę (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu. Z kolei Pieśń o żołnierzach z Westerplatte z tego samego roku, do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, została wyróżniona na konkursie na utwór chóralny o tematyce związanej z Gdańskiem. Płytę dopełnia napisana w 1969 roku Oda na Gdańsk do tekstu Jarosława Iwaszkiewicza na baryton solo, głos recytujący, klarnet solo, chór mieszany i orkiestrę. Wszystkie prezentowane kompozycje cechuje brzmienie kameralne, delikatne, uzyskiwane poprzez częste stosowanie techniki nota contra notam i współbrzmień kwartowo-kwintowych.