Polmic - FB

opisy płyt ()-

Agnieszka Duczmal Vol. 3, 4Mozart Wolfgang Amadeus - Symfonia D-dur KV 81, Symfonia G-dur KV 74, Symfonia F-dur KV 75, Symfonia C-dur KV 128, Symfonia G-dur KV 129, Symfonia A-dur KV 201, Sinfonia concertante na skrzypce, altówkę i orkiestrę KV 364

Wyk.: Jarosław Żołnierczyk - skrzypce, Lech Bałaban - altówka, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, dyr. Agnieszka Duczmal
* Polskie Radio SA 2004 - PRCD086-7, DDD 64'41"+57'29" (2CD)
Założona w 1968 roku przez dyrygentkę Agnieszkę Duczmal, wówczas jeszcze studentkę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, orkiestra kameralna działała początkowo pod patronatem „Jeunesses Musicales” i Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Przekształona w 1977 roku w zespół Polskiego Radia i Telewizji, dopiero w 1988 roku przyjęła obecną nazwę - Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”. Przez prawie 40 lat swego istnienia dała niezliczoną liczbę koncertów na całym świecie, a jej olbrzymi repertuar obejmuje setki kompozycji od barokowych po współczesne. Szczególne miejsce zajmują w nim utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, od którego imienia orkiestra przyjęła swą nazwę. Jak wyraził się o grze zespołu Agnieszki Duczmal na łamach niemieckiej „Allgemeine Zeitung” krytyk V. Levinsky, „tak porywającego i ognistego, a przy tym nadzwyczaj zróżnicowanego pod względem dynamicznym – z zachwycającymi efektami pianissimo – Mozarta chyba jeszcze nie słyszano. (...) Nie znalazłaby się chyba żadna niemiecka orkiestra kameralna, która potrafiłaby zaprezentować tak idealnego Mozarta”.
Niniejszy dwupłytowy album przynosi nagrania mniej popularnych sześciu symfonii i Symfonii koncertującej na skrzypce i altówkę wielkiego klasyka, zarejestrowane w latach 2001-2003. Solistami ostatniego z wymienionych dzieł są koncertmistrzowie orkiestry „Amadeus” – skrzypek Jarosław Żołnierczyk i altowiolista Lech Bałaban.