Polmic - FB

recenzje płyt (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


-

Grażyna Bacewicz w Polskim RadiuBacewicz Grażyna - III Symfonia, Serenada na orkiestrę, Suita na orkiestrę kameralną, Szkice ludowe na mały zespół orkiestrowy, Krakowiak na orkiestrę, Oberek koncertowy

Wyk.: Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Jan Krenz
* Polskie Radio SA 2004 - PRCD180, DDD 53'46"
Kolejna płyta serii Polskiego Radia Muzyka naszych czasów została poświęcona jednej z najwybitniejszych kompozytorek XX wieku – Grażynie Bacewicz. Wybór utworów dokonany został z punktu widzenia związków artystki z Polskim Radiem: wszystkie powstały jako radiowe zamówienia. Pochodzą one z przełomu lat 40-tych i 50-tych, nie dziwi zatem obecność motywów nawiązujących do polskiego folkloru i fragmentów o lżejszym charakterze, co korespondowało z postulatami socrealizmu. Jednak, jak czytamy w komentarzu Małgorzaty Gąsiorowskiej, autorki fundamentalnej monografii Bacewiczówny, każdemu z tych utworów kompozytorka „nadawała piętno własnej osobowości, a [...] dziełami lżejszego kalibru udowodniła, że z równą swobodą porusza się po szczytach muzyki, jak i po terenach dostępnych dla bardzo szerokiej publiczności”. Obok rozbudowanej III Symfonii mamy zatem liryczno-ironiczną Serenadę, wdzięczną taneczną Suitę, nostalgiczno-żywiołowe Szkice ludowe oraz stylizacje dwóch tańców – Krakowiaka i Oberka. Na płycie Polskiego Radia znalazły się nagrania Polskiej Orkiestry Radiowej dokonane w listopadzie 2003 roku w Studiu Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, nie zaś stare archiwalne nagrania z czasów Bacewiczówny, które zapewne w fonotece radiowej istnieją. Jednak Jan Krenz, który dyryguje Polską Orkiestrą Radiową, gwarantuje ich wzorcową jakość: wielokrotnie prowadził wykonania utworów Grażyny Bacewicz w kraju i za granicą, i to nieraz w obecności samej kompozytorki.