opisy płyt (M)Mieczysław Karłowicz

Młodzieńcze utwory instrumentalneChant de mai na fortepian
Valse na fortepian
Impromptu na skrzypce i fortepian
Andante na fortepian
Rondo I na fortepian
Rondo II na fortepian
Rondo na fortepian
Serenada marcowa z kotem na skrzypce i wiolonczelę
Serenada G-dur na wiolonczelę i fortepian
Fuga B-dur na fortepian
Preludium i fuga podwójna op. 5 na fortepian
Sonatina d-moll na fortepian
Sonata B-dur na fortepian
Etiuda na skrzypce solo

Wyk.: Czesław Stańczyk - fortepian, Arkadiusz Kubica - skrzypce, Antoni Brożek - fortepian, Józef Stompel - fortepian, Anna Tyka - wiolonczela, Anna Górecka-Stańczyk - fortepian, Urszula Mitrenga-Wagner - fortepian, Dominika Kubicówna - skrzypce
* Polskie Radio Katowice 2005 - PSM CD001/CD002, DDD 42'19"+43'43" (2CD)
Do powstania niniejszego dwupłytowego albumu prowadziła długa droga, jego początków można bowiem szukać już w 1986 roku, kiedy przypadała 110 rocznica urodzin Mieczysława Karłowicza. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach poszukiwała wówczas w dwóch bibliotekach – Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i Uniwersytetu Poznańskiego – zapomnianych, młodzieńczych utworów swojego patrona. Odnalezione dzieła nie tylko zaprezentowano podczas uroczystego koncertu, ale nagrano je w październiku 1986 roku w Studiu Polskiego Radia w Katowicach i wyemitowano w Programie 2. Ta pierwsza fonograficzna rejestracja juweniliów Karłowicza została opublikowana dziesięć lat później w formie kasety magnetofonowej, a obecnie, po dwudziestu latach, w ramach obchodów 60-lecia katowickiej szkoły doczekała się poszerzonego wydania cyfrowego.
Wśród nagranych kompozycji, w przeważającej mierze przeznaczonych na fortepian, znalazł się liryczny Chant de mai z 1893/94 roku, jeden z najwcześniejszych utworów Karłowicza, napisany jeszcze przed okresem studiów w Berlinie. Jest na płycie seria rond z roku 1896 mających charakter ćwiczeń kompozytorskich, nie pozbawionych jednak walorów artystycznych, a także zręcznie napisane kompozycje polifoniczne, jak Fuga B-dur z roku 1897 oraz Preludium i fuga podwójna op. 5 z lat 1897-98. Bardziej rozbudowane są Sonatina d-moll i Sonata B-dur, obie skomponowane wiosną 1898 roku. Obok utworów fortepianowych znajdziemy na płycie również kompozycje przeznaczone na skrzypce, a warto przypomnieć, że Karłowicz był utalentowanym skrzypkiem i zamierzał nawet podjąć studia w tym kierunku. Te skrzypcowe utwory to Impromptu na skrzypce i fortepian z października 1895 roku, miniaturowa Serenada marcowa z kotem na skrzypce i wiolonczelę z marca 1896 roku i solowa Etiuda z 1905 roku. Wykonawcami nagranych utworów są w większości absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.
Warto dodać, że katowicka szkoła planuje edycję nutową młodzieńczych kompozycji Karłowicza, zachowanych dotąd jedynie w formie facsimilów złożonych w archiwach bibliotek.