Polmic - FB

opisy płyt (W)Witold Lutosławski

-20 Polskich kolęd na sopran, chór żeński i orkiestrę
Lacrimosa na sopran, chór i orkiestrę
Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na głos żeński i 30 instrumentów solowych

Wyk.: Olga Pasiecznik - sopran, Jadwiga Rappé - alt, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach, dyr. Antoni Wit
* Naxos 2005 - 8.555994, DDD 54'22"
Kolejna płyta międzynarodowej firmy fonograficznej Naxos z muzyką Witolda Lutosławskiego, sponsorowana przez polskie Ministerstwo Kultury, przynosi utwory z solową partią wokalną. 20 Kolęd opracował Lutosławski na głos i fortepian w 1946 roku, wykorzystując słowa i melodie zaczerpnięte z czterech XIX-wiecznych zbiorów: Śpiewnika kościelnego i Pastorałek i kolęd z melodyjami Michała Mioduszewskiego oraz Lubelskiego i Łęczyckiego Oskara Kolberga. Wśród 20 Kolęd Lutosławskiego znajdują się również te najbardziej popularne i dzisiaj, jak Anioł pasterzom mówił, Gdy się Chrystus rodzi, Bóg się rodzi, Gdy śliczna Panna, Przybieżeli do Betlejem pasterze, W żłobie leży, Jezus malusieńki, czy Lulajże Jezuniu. Część z 20 Kolęd to proste opracowanie z „umiarkowanym” wykorzystaniem nowoczesnych środków techniki kompozytorskiej. Obok nich są też rozbudowane utwory, ingerujące w tradycyjny wzorzec melodyczny, w których bardziej rozpoznawalny staje się charakterystyczny styl Lutosławskiego z tamtego okresu.
W Lacrimosie, skomponowanej w 1937 roku jako część nie napisanego nigdy Requiem, wykorzystał Lutosławski fragmenty oryginalnego tekstu łacińskiego. Wreszcie 5 Pieśni na mezzosopran powstało w 1957 roku jako cykl na głos z fortepianem do tekstów ze zbioru Rymy dziecięce znanej polskiej poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. Rok później Lutosławski przygotował wersję na głos z orkiestrą kameralną. 5 Pieśni otwiera w twórczości Lutosławskiego okres, w którym kompozytor podejmuje eksperymenty zarówno na polu poszukiwania nowego brzmienia, jak i nowego porządku dźwiękowego.
Warto zauważyć, że wydawca płyty na swej stronie internetowej www.naxos.com/libretti/20carols.htm zamieścił oryginalne teksty Kolęd i Lacrimosy oraz tłumaczenia na język angielski wszystkich kompozycji.