Polmic - FB

opisy płyt (R)Roman Statkowski

Utwory fortepianowe 1Toccata op. 33
6 Préludes op. 37
3 Morceaux op. 12
Chansons libres – série de morceaux op. 15
Pièces caractéristiques op. 27
Par une nuit de printemps op. 21 nr 1
Idylles op. 28
Valses op. 5


Wyk.: Barbara Karaśkiewicz - fortepian
* Acte Préalable 2005 - AP0126, DDD 68'02"
To pierwsza w katalogu firmy Acte Préalable płyta z nagraniami kompozycji fortepianowych Romana Statkowskiego. Wykonuje je młoda pianistka Barbara Karaśkiewicz, której ambicją – zgodną z zamierzeniami Jana A. Jarnickiego, właściciela firmy Acte Préalable – jest wykonywanie utworów polskich twórców mniej popularnych, czasem zapomnianych, albo znanych „od innej strony”. Nazwisko Romana Statkowskiego kojarzone jest przede wszystkim z działalnością pedagogiczną (jego wychowankami byli m.in. Szymon Laks, Feliks Rybicki, Piotr Perkowski, Jerzy Lefeld, Kazimierz Wiłkomirski i Jan Maklakiewicz) oraz z jednym utworem skrzypcowym, popularnym Krakowiakiem. To, że był twórcą dwóch oper, pieśni, dzieł symfonicznych, wielu innych utworów skrzypcowych i ponad 60 fortepianowych, jest faktem mniej znanym.
Wykształcony w czasach wszechpanującej stylistyki romantycznej (żył w latach 1859-1925), mimo iż dane mu było być świadkiem narodzin nowych tendencji w muzyce pierwszej połowy XX wieku, komponował Roman Statkowski jednak przeważnie w stylu epoki poprzedniej. Już same tytuły kilkunastu kompozycji na fortepian z niniejszej płyty dają możliwość zorientowania się w upodobaniach ich twórcy: obok gatunków znanych doskonale z twórczości Chopina – Preludia op. 37, mazur i krakowiak z Pièces caractéristiques, czy Walce op. 5, znajdujemy romantyczne miniatury zebrane w cykle 3 Morceaux op. 12 i Idylles op. 28 oraz „pieśni bez słów” – Chanson libres op. 15. Wszystkie prezentowane utwory łączy dominacja nastroju lirycznego, doskonałe kształtowanie formy oraz świetna znajomość faktury i możliwości technicznych instrumentu.