polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Z Sewilli i ogrodów Aranjuez”
20 stycznia 2018, Warszawa
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

recenzje książek (W)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej. Antologia tekstów z lat 1956-2006


Warszawska Jesień, Warszawa 2007, s.328
Impulsem do wydania niniejszej antologii tekstów z lat 1956-2006 poświęconych „Warszawskiej Jesieni” był zaplanowany na wrzesień 2007 roku w Łodzi ogólnopolski konkurs wiedzy o muzyce współczesnej dla uczniów średnich szkół muzycznych Bliżej „Jesieni”. Kwerenda źródeł przyniosła obfity, znacznie przerastający pierwotny zamysł materiał. W wyniku selekcji dokonano wyboru ograniczając się do tekstów pisanych na gorąco, bezpośrednio po festiwalu, bez dystansu – a więc takich, które są tradycyjną „reakcją krytyczną”. Następnym założeniem było pozostawienie wyłącznie wypowiedzi całościowo oceniających festiwal.
Jak czytamy w Przedsłowiu autorstwa Krzysztofa Droby, powstała w ten sposób antologia zawiera więc szeroką gamę tekstów muzyczno-krytycznych: sprawozdania i recenzje, artykuły, felietony i eseje, rozmowy i ankiety. Odbiegają od nich charakterem umieszczone na końcu książki: wspomnienie Tadeusza Bairda (jednego z ojców-założycieli Warszawskiej Jesieni) oraz okazjonalne sprawozdania wieloletnich dyrektorów festiwalu Olgierda Pisarenki i Tadeusza Wieleckiego. Wszystkie teksty przedrukowane zostały in extenso, bez skrótów (z paroma drobnymi wyjątkami w felietonach, kiedy felieton odbiegał od warszawskojesiennej tematyki). (…)
Niniejsza antologia jest pierwszym krokiem w kierunku dokumentowania recepcji Warszawskiej Jesieni w polskim piśmiennictwie muzycznym. (…) W przedkładanej Czytelnikowi antologii znalazło się 70 tekstów. Odzwierciedlają one na swój sposób życie festiwalu, mówią o jego kondycji w ciągu półwiecza. Mówią również o kondycji polskiej krytyki muzycznej, która starała się jak mogła sprostać wyzwaniom nowej muzyki. Bo to Warszawska Jesień wywoływała na polskim gruncie pytania o nowy język opisu, nową aksjologię – o nową krytykę muzyczną dla nowej muzyki. Czy fenomen „nowej krytyki” zaistniał? A jeśli tak, to jakie wartości wniósł do krytycznego dyskursu? – odpowiedzi na te pytania można szukać w antologii. I choć można pozostać z wątpliwościami, to Warszawska Jesień niewątpliwie wpłynęła na wytworzenie się języka krytyki bardziej skutecznego w nazywaniu i opisie nowych zjawisk w muzyce współczesnej.


Publikację można nabyć w siedzibie Biura Festiwalu "Warszawska Jesień" - kontakt: festival@warsaw-autumn.art.pl lub Polskiego Centrum Informacji Muzycznej - kontakt: polmic@polmic.pl