Polmic - FB

opisy płyt (A)Aleksander Lasoń

-V Kwartet smyczkowy „Siedem i pół kwartetu”
VI Kwartet smyczkowy
„20 dla 4”

Wyk.: Kwartet Śląski: Szymon Krzeszowiec - skrzypce, Arkadiusz Kubica - skrzypce, Łukasz Syrnicki - altówka, Piotr Janosik - wiolonczela
* Polskie Radio Katowice SA 2006 – PRK CD076, DDD 66’52”
Aleksander Lasoń, znany kompozytor, dyrygent, pianista i pedagog, w swoim dorobku kompozytorskim obok wielu znaczących utworów orkiestrowych i koncertów posiada także kilkanaście dzieł kameralnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje sześć kwartetów smyczkowych. Pierwszy z nich powstał w latach 1979-80, kolejny – w 1987 roku, trzeci – w latach 1992-93, czwarty o podtytule Tarnogórski – w 2000, piąty nazwany Siedem i pół kwartetu – w 2003, a szósty – w roku 2005. Ostatnie dwa z nich, wraz z okolicznościowym utworem 20 dla 4 z 1998 roku, zostały zarejestrowane na niniejszej płycie i tu także mają swój fonograficzny debiut.
Aleksander Lasoń, pisząc z powodzeniem od kilkudziesięciu lat utwory przeznaczone na jeden z najtrudniejszych składów instrumentalnych – kwartet smyczkowy, nie tylko potwierdza mistrzostwo swego warsztatu kompozytorskiego. Wsłuchując się w jego muzykę, w brzmienie czterech instrumentów poznajemy najbardziej charakterystyczne cechy stylu Lasonia – typowe obiegnikowe melizmaty, powolnie przesuwane glissanda, gwałtownie urywane frazy, a także częste łączenie obok siebie motywów żywiołowych, rytmicznych z lirycznymi, kontemplacyjnymi. Wszystkie te elementy odnajdziemy w prezentowanych na płycie trzech kompozycjach, w doskonałej interpretacji muzyków Kwartetu Śląskiego: Szymona Krzeszowca (skrzypce), Arkadiusza Kubicy (skrzypce), Łukasza Syrnickiego (altówka) i Piotra Janosika (wiolonczela).
Otwierający płytę V Kwartet smyczkowy „Siedem i pół kwartetu” powstał z okazji 750-lecia lokacji Bytomia, stąd symboliczny tytuł kompozycji nawiązujący do siedmiu i pół wieku miasta. Poszczególne jego części dedykowane zostały „artystycznym przyjaciołom kompozytora, związanym z miastem Bytomiem”: Kwartetowi Śląskiemu, Kwartetowi „Akademos”, żonie Annie, Jackowi Łumińskiemu i Jego Teatrowi Tańca, Markowi Mosiowi, Aniołom i Księdzu Hubertowi Kowolowi oraz Piotrowi Janosikowi. Muzyka każdego z ogniw koncentruje się wokół innej idei – od anielskich quasi-chorałów po rytmiczne ostinato. VI Kwartet napisany został na prośbę Kwartetu Śląskiego. W tej jednoczęściowej kompozycji główną rolę odgrywa przede wszystkim kolorystyka – różnorodność najbardziej wyszukanych odcieni barw czterech instrumentów smyczkowych. Płytę zamyka dedykowany muzykom Kwartetu Śląskiego z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu utwór 20 dla 4, którego dwadzieścia krótkich ogniw opowiada barwną jego historię – każde z nich w partyturze oznaczone jest kolejnym rokiem od 1978 do 1997.