Polmic - FB

Books ()

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

No. Author/Title
61 Gusnar Paweł, koncepcja serii, wybór utworów, redakcja merytoryczna Studia orkiestrowe na saksofon / Study of Orchestra Parts for Saxophone
62 Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości
63 Helman Zofia Roman Palester. Twórca i dzieło
64 Helman Zofia (red.) Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych
65 Helman Zofia (red.) Musicology Today 2006. Poland in Europe: Musical Sources – Repertoire – Style
66 Helman Zofia, Chylińska Teresa and Wightman Alistair (red.) The Songs of Karol Szymanowski and his contemporaries
67 Hudek Wiesław ks. O muzyce. Felietony radiowe (50 kontrapunktów)
68 Idaszak Danuta Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków
69 Iwaszkiewicz Jarosław Chopin
70 Jabłoński Maciej, Lorkowska Halina, Stęszewski Jan (red.) Opera polska w XX wieku
71 Jabłoński Maciej, Chylińska Teresa, Haraschin Stanisław Przewodnik po muzyce koncertowej. Część I
72 Jakubowska Basia Metropolitan Opera. Uchem i okiem Basi Jakubowskiej. Recenzje 2001-2009
73 Janicka-Słysz Małgorzata Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej
74 Janicka-Słysz Małgorzata, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.) Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin
75 Jarzębska Alicja Strawiński. Myśli i muzyka
76 Jarzębska Alicja Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej
77 Jarzębska Alicja Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku
78 Jarzębska Alicja, Paja-Stach Jadwiga (red.) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce
79 Jasińska-Jędrosz Elżbieta (oprac.) Zbiory Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku. Katalog
80 Jasiński Tomasz Polska barokowa retoryka muzyczna