Polmic - FB

Books ()

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

No. Author/Title
81 Janicka-Słysz Małgorzata Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej
82 Janicka-Słysz Małgorzata, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.) Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin
83 Jarzębska Alicja Strawiński. Myśli i muzyka
84 Jarzębska Alicja Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej
85 Jarzębska Alicja Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku
86 Jarzębska Alicja, Paja-Stach Jadwiga (red.) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce
87 Jasińska-Jędrosz Elżbieta (oprac.) Zbiory Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku. Katalog
88 Jasiński Tomasz Polska barokowa retoryka muzyczna
89 Jasiński Tomasz Tryptyk dla Fryderyka. Scientia - Musica - Ars
90 Jerzy Stankiewicz Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz
91 Jeż Tomasz (red.) Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata
92 Joanna Schiller-Rydzewska Augustyn Bloch: Twórca, Dzieło, Osobowość artystyczna
93 Kadłubiec Daniel, Dziadek Magdalena (red.) Polska muzyka współczesna. Kierunki - idee - postawy
94 Kałamarz Wojciech CM Muzyka u misjonarzy
95 Kałamarz Wojciech CM (opr.) Szkice do portretu Heronima Feichta
96 Kamiński Piotr Tysiąc i jedna opera
97 Kanold Barbara Z batutą i Capellą
98 Karwaszewska Monika Andrzej Dobrowolski – Muzyka czystej formy
99 Kasperek Katarzyna Moszumańska-Nazar. Katalog tematyczny utworów
100 Klisowski Ryszard Mieczysław Wiersze sonorystyczne