Polmic - FB

recenzje książek ()

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

lp. Autor/Tytuł
21 Bilica Krzysztof Telefony z Eufonii
22 Bilica Krzysztof (red.) Muzyka polska w okresie zaborów
23 Bolesławska Beata Panufnik
24 Bylander Cindy Krzysztof Penderecki. A Bio-Bibliography
25 Cesarczyk Leszek Gitara od A do Z
26 Chłopecki Andrzej Muzyka wzwodzi. Diagnozy i portrety
27 Chłopecki Andrzej Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje
28 Chłopicka Regina Krzysztof Penderecki. Musica Sacra - Musica Profana. A Study of Vocal-Instrumental Works
29 Chylińska Teresa Karol Szymanowski i jego epoka
30 Chylińska Teresa (oprac.) Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora / Karol Szymanowski. Correspondence. A complete edition of extant letters from and to the composer
31 Cichoń Ewa, Polony Leszek Muzyka to język najdoskonalszy. Rozmowy z Martą Ptaszyńską
32 Cichy Daniel Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku
33 Cormier Brigitte Ewa Podleś. Contralto assoluto
34 Czekanowska Anna (red.) Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian
35 Dąbek Stanisław, Pawlak Ireneusz „Thesaurus musicae sacrae summa cura servetur et faveatur”. Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X
36 Delaere Mark, Compeers Joris (red.) Contemporary Music in Flanders I. Flemish String Quartets since 1950 historical overview, discussion of selected works and inventory
37 Demska-Trębacz Mieczysława Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory
38 Demska-Trębacz Mieczysława „Po ziemi swojej chodzę, po Polsce…” w poszukiwaniu narodowej tożsamości muzyki. Studia i szkice o muzyce polskiej XIX i XX wieku
39 Droba Krzysztof Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim
40 Dudek Marek Kompozytorzy Lublina i Lubelszczyzny 1918-2010