Polmic - FB

recenzje książek ()

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

lp. Autor/Tytuł
61 Gryglewicz Tomasz, Szczerski Andrzej (red.) Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań
62 Guczalski Krzysztof (red.) Filozofia muzyki. Studia
63 Gusnar Paweł, koncepcja serii, wybór utworów, redakcja merytoryczna Studia orkiestrowe na saksofon / Study of Orchestra Parts for Saxophone
64 Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości
65 Helman Zofia Roman Palester. Twórca i dzieło
66 Helman Zofia (red.) Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych
67 Helman Zofia (red.) Musicology Today 2006. Poland in Europe: Musical Sources – Repertoire – Style
68 Helman Zofia, Chylińska Teresa and Wightman Alistair (red.) The Songs of Karol Szymanowski and his contemporaries
69 Hudek Wiesław ks. O muzyce. Felietony radiowe (50 kontrapunktów)
70 Idaszak Danuta Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków
71 Iwaszkiewicz Jarosław Chopin
72 Jabłoński Maciej, Lorkowska Halina, Stęszewski Jan (red.) Opera polska w XX wieku
73 Jabłoński Maciej, Chylińska Teresa, Haraschin Stanisław Przewodnik po muzyce koncertowej. Część I
74 Jakubowska Basia Metropolitan Opera. Uchem i okiem Basi Jakubowskiej. Recenzje 2001-2009
75 Janicka-Słysz Małgorzata Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej
76 Janicka-Słysz Małgorzata, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.) Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin
77 Jarzębska Alicja Strawiński. Myśli i muzyka
78 Jarzębska Alicja Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej
79 Jarzębska Alicja Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku
80 Jarzębska Alicja, Paja-Stach Jadwiga (red.) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce