Polmic - FB

recenzje książek ()

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

lp. Autor/Tytuł
51 Dziadek Magdalena, Mika Bogumiła, Kochańska Anna Musica Polonica Nova na Śląsku. Oddział Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach 1945-2003
52 Dzierżanowski Lech Palester
53 Ekier Jan, Kamiński Paweł Wstęp do Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. Cz. 2 Zagadnienia wykonawcze
54 Endler Franz Karajan. Biografia
55 Fokt Iwona, Kostrzewska Hanna, Brodniewicz Teresa Teka Kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego
56 Gąsiorowska Małgorzata Bacewicz
57 Gąsiorowska Małgorzata Kisielewski
58 Gąsiorowska Małgorzata (red.) O Grażynie Bacewicz
59 Golat Rafał Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków
60 Gołąb Maciej Józef Koffler
61 Gołąb Maciej Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku
62 Gołąb Maciej Spór o granice poznania dzieła muzycznego
63 Gronau-Osińska Alicja (red.) Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Tom I i II
64 Gruszka-Zych Barbara Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara
65 Gryglewicz Tomasz, Szczerski Andrzej (red.) Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań
66 Guczalski Krzysztof (red.) Filozofia muzyki. Studia
67 Gusnar Paweł, koncepcja serii, wybór utworów, redakcja merytoryczna Studia orkiestrowe na saksofon / Study of Orchestra Parts for Saxophone
68 Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości
69 Gwizdalanka Danuta Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim. O osobie, muzyce, przyjaciołach, wyznawcach i (urojonych) wrogach. O inspiracjach, fascynacjach i fobiach
70 Gwizdalanka Danuta Lutosławski
71 Helman Zofia Roman Palester. Twórca i dzieło
72 Helman Zofia (red.) Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych
73 Helman Zofia (red.) Musicology Today 2006. Poland in Europe: Musical Sources – Repertoire – Style
74 Helman Zofia, Chylińska Teresa and Wightman Alistair (red.) The Songs of Karol Szymanowski and his contemporaries
75 Hudek Wiesław ks. O muzyce. Felietony radiowe (50 kontrapunktów)
76 Idaszak Danuta Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków
77 Iwaszkiewicz Jarosław Chopin
78 Jabłoński Maciej, Lorkowska Halina, Stęszewski Jan (red.) Opera polska w XX wieku
79 Jabłoński Maciej, Chylińska Teresa, Haraschin Stanisław Przewodnik po muzyce koncertowej. Część I
80 Jakubowska Basia Metropolitan Opera. Uchem i okiem Basi Jakubowskiej. Recenzje 2001-2009
81 Janicka-Słysz Małgorzata Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej
82 Janicka-Słysz Małgorzata, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.) Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin
83 Jarzębska Alicja Strawiński. Myśli i muzyka
84 Jarzębska Alicja Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej
85 Jarzębska Alicja Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku
86 Jarzębska Alicja, Paja-Stach Jadwiga (red.) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce
87 Jasińska-Jędrosz Elżbieta (oprac.) Zbiory Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku. Katalog
88 Jasiński Tomasz Polska barokowa retoryka muzyczna
89 Jasiński Tomasz Tryptyk dla Fryderyka. Scientia - Musica - Ars
90 Jerzy Stankiewicz Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz
91 Jeż Tomasz (red.) Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata
92 Joanna Schiller-Rydzewska Augustyn Bloch: Twórca, Dzieło, Osobowość artystyczna
93 Kadłubiec Daniel, Dziadek Magdalena (red.) Polska muzyka współczesna. Kierunki - idee - postawy
94 Kałamarz Wojciech CM Muzyka u misjonarzy
95 Kałamarz Wojciech CM (opr.) Szkice do portretu Heronima Feichta
96 Kamiński Piotr Tysiąc i jedna opera
97 Kanold Barbara Z batutą i Capellą
98 Karwaszewska Monika Andrzej Dobrowolski – Muzyka czystej formy
99 Kasperek Katarzyna Moszumańska-Nazar. Katalog tematyczny utworów
100 Klisowski Ryszard Mieczysław Wiersze sonorystyczne