Polmic - FB

z historii muzyki polskiej

Podbielski Jan

Podbielski Jan, kompozytor działający w połowie XVII w. na północno-wschodnim Mazowszu. Dotąd nie odnaleziono żadnych pewnych informacji na temat jego biografii i muzycznej aktywności. Prawdopodobnie należał do rodziny organistów znanych z działalności w Prusach Wschodnich na przełomie XVII i XVIII w.
W zbiorze muzyki organowej, zwanym Warszawską Tabulaturą Organową, pochodzącym z II połowy XVII wieku (ok. 1660) i powstałym przypuszczalnie w okolicy Ostrołęki, znalazło się Praeludium, jedyny utwór podpisany nazwiskiem kompozytora – Joh[annis] Podbielsky. Pozostałe to anonimowe preludia, capriccia, canzony, toccaty i fugi oraz opracowania pieśni z tekstami polskimi. Być może część z tych utworów była również dziełem Podbielskiego.
Warszawska Tabulatura organowa do wybuchu II wojny światowej przechowywana była w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zniszczona została w czasie Powstania Warszawskiego.
Praeludium Jana Podbielskiego z uwagi na fakturę należy bardziej do repertuaru klawesynowego niż organowego.